toprak ve Çocouk

HAKKIMIZDA

 

Beslenme tarih boyunca olduğu gibi bugün ve gelecekte de insanoğlunun en temel ihtiyacı olmaya devam edecektir. Bu nedenle, tarımsal üretimde dünya var oldukça önemi azalmayan bir faaliyet olacaktır. 

Günümüz dünyasında sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme doğal çevre ve tarımsal ürünlerdeki risklerin artmasına neden olmuş, gıda güvenliği, gıda güvencesi, sürdürülebilir çevre, sağlıklı yaşam gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. 

Ayrıca, artan teknolojik gelişme ve değişen yaşam koşulları da yeni nesillerin toprak ve tarımdan uzak bir şekilde tohumu, fideyi, fidanı bilmeden ve görmeden büyümelerine yol açmıştır. 

Bu nedenle, doğal kaynakları koruyan, çevreye karşı duyarlı, toprağa ve tarıma gereken değeri veren ve sağlıklı beslenme konusunda bilgili bir nesil yetiştirmemiz ülkemiz için olduğu kadar dünyamız için de önemlidir. 

Bu gelişmelerin hepsi bir araya geldiğinde;

Topraktan, tarladan, bahçeden uzaklaşan çocuklarımıza yeşili, toprağı, tarlayı sevdirerek ve tabi ki toprakla, doğayla vakit geçirmelerini de sağlayarak toprak felsefesini tarım felsefesini küçüklükten beyinlerinde oluşmasını sağlanmak ana felsefemiz.

 

Bu yolculuktaki amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımıza;

Toprağın, tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması,

Sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması,

Tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin gelecek nesillere aktarılmasıdır.